Veehouder


MediRund - Veehouder

Via dit tabblad heeft u als veehouder toegang tot de volgende functies:

 1. Beheer machtigingen
  Met deze functie kunt u als veehouder een machtiging afgeven aan een andere relatie (bijvoorbeeld een dierenarts). Met deze machtiging kan deze relatie de beschikbare MediRund-gegevens van uw bedrijf raadplegen (meekijken). Alleen de machtigingen die u zelf heeft ingevoerd kunt u via deze functie ook stopzetten (beheren).

 2. Overzicht machtigingen
  Deze functie geeft inzicht welke machtigingen er zijn geregistreerd op uw bedrijf. Er zijn 2 typen machtigingen. Eén type voor het melden van medicijnleveranties aan de centrale database. Deze wordt door de dierenarts(en) beheerd. Het  andere type is voor het meekijken (raadplegen), dit zijn o.a. de machtigingen die door u (op papier) verstrekt zijn en door een kwaliteitssysteem of controle-organisatie worden beheerd in het MediRund-systeem. Deze zullen dit gebruiken ter controle op het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening in het kader van de registratie en verantwoording van het antibioticagebruik in de rundveesector.

 3. Overzicht medicijnleveranties
  Via deze functie kunt u de voor uw bedrijf geregistreerde medicijnleveranties raadplegen.

 4. Rapportages
  Met deze functie kunt u de rapportage van uw bedrijf raadplegen.