Softwareleveranciers


MediRund - Softwareleveranciers

Technische informatie
De leverantie van antibiotica aan een veehouderijbedrijf moet geregistreerd worden in de landelijke rundveediergeneesmiddelendatabase (MediRund). Deze leveranties worden technisch gezien beschouwd als medicijntransacties, zodat er ook negatieve hoeveelheden doorgegeven kunnen worden. Voor het automatisch elektronisch doorgeven van de leverancies van antibiotica aan een veehouderijbedrijf zijn webservice operaties beschikbaar gesteld.

De webservice operaties hebben tot doel:

  • opslag van transacties van diergeneesmiddelen van een veehouderijbedrijf in de landelijke rundveediergeneesmiddelendatabase;
  • opvragen van machtigingen om leveranties van diergeneesmiddelen aan te leveren aan de landelijke diergeneesmiddelendatabase.


Ga naar de pagina Downloads voor de benodigde technische informatie voor het aanroepen van de webservice operaties.