Overig


MediRund – Overig

Via dit tabblad hebben derden , die gemachtigd zijn, toegang om gegevens te raadplegen. Dit zal voornamelijk gebruikt worden door de kwaliteitssystemen, controle instanties en dierenartsen. Deze organisaties hebben ook toegang om machtigingen te beheren.

Daarnaast kunnen andere relaties die van een veehouder een meekijk machtiging hebben gekregen via dit tabblad de gegevens raadplegen. Het beheer van deze machtigingen ligt bij de veehouder. Voorbeelden hiervan zijn meerdere UBN nummers, dierenartspraktijken en accountants.

 1. Beheer machtigingen (alleen voor regelinghouder van kwaliteitssystemen en controle instanties)
  Met deze functie kunnen kwaliteitsystemen en controle instanties machtigingen beheren die door de veehouders zijn verstrekt voor inzage van MediRund-gegevens.

 2. Overzicht machtigingen
  Deze functie geeft inzicht welke machtigingen er zijn geregistreerd.

 3. Overzicht medicijnleveranties
  Via deze functie kunt u de geregistreerde medicijnleveranties raadplegen van een bedrijf waarvoor u gemachtigd bent.

 4. Rapportages
  Via deze functie kunt u kwartaalrapportages van een bedrijf, waarvoor u gemachtigd, bent raadplegen. Een rapportage kunt u alleen raadplegen als een ‘meekijk’ machtiging actief is in het systeem

 5. Controle slachthuis
  Deze functie is bedoeld voor slachthuizen ter controle van een bedrijf (UBN), dat een rund levert aan het slachthuis met een papieren VKI-formulier. Gecontroleerd kan worden of het betreffende UBN aangemeld is bij een erkend kwaliteitssysteem of controleorganisatie. In deze functie kan het UBN worden ingegeven. Als daarna op de OK-button wordt gedrukt verschijnt de melding ‘Voldoet’ of ‘Voldoet niet’.