Dierenarts


MediRund - Dierenarts

Via dit tabblad heeft u als dierenarts toegang tot de volgende functies:

 1. Beheer en Overzicht machtigingen
  Voordat u gebruik kunt maken van de automatische aanlevering van de geleverde diergeneesmiddelen vanuit uw praktijkmanagementsysteem dient u vast te leggen van welke veehouders u een machtiging heeft ontvangen om de geleverde medicijnen vast te leggen. Dit geldt ook voor handmatige invoer van de medicijnleveranties. Op het scherm ‘Beheer Machtigingen’ kunt u kiezen uit het toevoegen van nieuwe machtigingen, het stopzetten van bestaande machtigingen en het presenteren van een overzicht van aanwezige machtigingen. De veehouder kan op zijn beurt via deze site een overzicht zien van zijn uitstaande machtigingen.

 2. Invoer medicijnleveranties
  Via deze functie heeft u de mogelijkheid om een medicijnleverantie te registreren.

 3. Overzicht medicijnleveranties
  Hier kunt u alle door u aangeleverde medicijnleveranties raadplegen. De veehouder kan alle medicijnleveranties die op zijn  eigen UBN zijn geregistreerd raadplegen. Heeft de veehouder een machtiging afgegeven voor het meekijken dan kunt u naast alle geregistreerde medicijnleveranties ook de rapportage(s) opvragen.

 4. Rapportages
  Via deze functie kunt u kwartaalrapportages van een bedrijf, waarvoor u gemachtigd bent, raadplegen.Een rapportage kunt u alleen raadplegen als de veehouder hiervoor een ‘meekijk’ machtiging heeft geplaatst in het systeem.